• Szkolny zestaw programów nauczania w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym

    im. Polskich Noblistów

    w roku szkolnym 2022/2023

     

    zgodny z  rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – Dz.U. z 2022 r. poz. 622.)

     

    Lp.

    Przedmiot

    Program nauczania

     

     

    Autor

    Nr dopuszczenia

    1.

    Język polski

     

    Ponad słowami. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym i technikum od roku szkolnego 2019/2020.

     

     

    Barbara Łabęcka

    SLO-JP-P+R/2019

     

     

    Oblicza epok - program nauczania języka polskiego. Klasy 1-4 liceum ogólnokształcące i klasy 1-5 technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

     

    Adam Kalbarczyk,  Katarzyna Olejnik

    SLO-JP-P+R/2022

     

    2.

    Matematyka

     

    Matematyka. Solidnie od podstaw. Program nauczania w liceach i technikach. Zakres podstawowy.

     

    Matematyka. Solidnie od podstaw. Program nauczania w liceach i technikach. Zakres rozszerzony.

     

     

    Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Tomasz Szwed

     

    Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Tomasz Szwed

     

     

    SLO-M-P/2019

     

     

     

    SLO-M-R/2019

     

    3

    Język angielski

     

    Program nauczania języka angielskiego –Kompetentny nauczyciel kształtuje kompetencje kluczowe III.1. P.

     

    Program nauczania języka angielskiego –Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcji języka angielskiego III.1. R.

     

    Anna Abramczyk, Anna Pasternak, Joanna Stefańska,

     

     

    Anna Abramczyk, Anna Pasternak, Joanna Stefańska

     

    SLO-JA-P/2019

     

     

     

     

     

    SLO-JA-R/2019

     

    4.

    Język niemiecki

     

     

    Program nauczania języka niemieckiego Wariant IV.0

     

    TRENDS Program nauczania języka niemieckiego Wariant III.2 - kontynuacja

     

    Program nauczania języka niemieckiego Wariant III.2.0 - jako drugi język  nauczany od liceum i technikum pięcioletnim

     

     

     

    Emilia Podpora-Polit

    SLO-JN/2019

     

    5.

    Język francuski

     

     

    Program nauczania języka francuskiego C’est partii! Dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

     

    Karolina Hadło, Agnieszka Wasil

    SLO-JF/2019

     

    6.

    Język rosyjski

     

    Dla poziomu : III.2.0 Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego języka w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum.

    Dla poziomu : III.2  -  kontynuacja:

    Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego języka w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum.

     

    Agata Buchowiecka – Fudała

     

     

     

    Agata Buchowiecka – Fudała

     

    SLO-JR-P/2019

     

     

     

     

     

     

    SLO-JR-R/2019

     

    7.

    Historia kl. 2-4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Historia kl. 1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Poznać przeszłość. Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego  i technikum.

     

    Zrozumieć przeszłość. Program nauczania historii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

     

    Robert Śniegocki

     

     

     

     

     

    Robert Śniegocki

     

     

     

     

     

    SLO-H-P/2019

     

     

     

     

     

     

    SLO-H-R/2019

     

     

    Ślady czasu
    Program nauczania historii
    dla liceum ogólnokształcącego
    zakres podstawowy.

     

    Ślady czasu
    Program nauczania historii
    dla liceum ogólnokształcącego
    zakres rozszerzony.

     

     

    Dorota Jasik, Wanda Królikowska

     

     

     

     

    Dorota Jasik, Wanda Królikowska

    SLO-H-P/2022

     

     

     

     

     

    SLO-H-R/2022

     

    8.

    Wiedza o społeczeństwie

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wiedza o społeczeństwie.

    Zakres podstawowy.

    Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum).

     

    Wiedza o społeczeństwie.

    Zakres rozszerzony.

    Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum).

     

     

    Antonina Telicka-Bonecka

     

     

     

     

    Antonina Telicka-Bonecka

    SLO-WOS-P/2019

     

     

     

     

     

    SLO-WOS-R/2019

     

    9.

    Geografia

     

    Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii.

     

    Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii.

     

    Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Ewa Maria Tuz

     

    Barbara Dziedzic, Barbara Korbel, Ewa Maria Tuz

     

     

     

    SLO-G-P/2019

     

     

     

    SLO-G-R/2019

     

    10.

    Biologia

     

    Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum . Zakres           podstawowyBiologia na czasie.

     

    Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Biologia na czasie.

     

    Katarzyna Kłosowska

     

     

     

     

     

    Opr.na podst. programu nauczania Urszuli Poziomek z 2012 roku.

     

    SLO-B-P/2019

     

     

     

     

     

     

    SLO-B-R/2019

     

    11.

    Chemia

     

    Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum.  To jest chemia.

     

    Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum . To jest chemia.

     

    Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

     

    Maria Litwin,

    Szarota Styka-Wlazło

     

    SLO-CH-P/2019

     

     

     

     

    SLO-CH-R/2019

     

    12.

    Fizyka

     

     

     

     

     

    Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Odkryć fizykę.

     

    Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

    Marcin Braun, Weronika Śliwa

     

     

     

     

    Agnieszka Byczuk Krzysztof Byczuk Zuzanna Suwald Stanisław Suwald

    SLO-F-P/2019

     

     

     

     

     

    SLO-F-R/2019

     

    13

    Historia i teraźniejszość.

     

    Historia i teraźniejszość – Program nauczania
    liceum i technikum.
    Zakres podstawowy.

     

     

    Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak

    SLO-HiT/2022

     

    14.

    Plastyka

     

    Program nauczania. Spotkania ze sztuką.

     

     

    Natalia Mrozkowiak

    Ipczyńska-Budziak

    SLO-Pl/2019

     

    15.

    Informatyka

     

     

    Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Informatyka na czasie. Zakres podstawowy.

     

    Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Informatyka na czasie. Zakres rozszerzony.

    Janusz Mazur

     

     

     

     

    Zbigniew Talaga

    SLO-I-P/2019

     

     

     

     

     

    SLO-I-R/2019

     

    16.

    Edukacja dla bezpieczeństwa

     

    Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.  Żyję i działam bezpiecznie.

     

    Jarosław Słoma

    SLO-EDB/2019

     

    17.

    Podstawy przedsiębiorczości

     

    Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Krok w przedsiębiorczość.

     

    Marek Niesłuchowski

    SLO-PP/2020

    18.

    Wychowanie fizyczne

     

    Program nauczania wychowania fizycznego  dla liceum i  technikum wraz z planami pracy i kryteriami oceniania.

     

     

    Stanisław Żołyński

    SLO-WF/2019

     

    19.

    Religia

     

     

    Program nauczania religii rzymskokatolickiej Z Bogiem w dorosłe życie nr AZ-3-01/18 - Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2018 roku.

     

    Komisja wychowania Katolickiego KEP 2010

     

    AZ-3-01/18

    20.

    Wychowanie do życia w rodzinie

     

    Wędrując ku dorosłości. Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy I,II,III liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej.

     

    Teresa Król

     

    SLO-WDŻ/2022

     

     

     

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych