• 26.10. 2023r. w kwidzyńskim kinoteatrze odbył się drugi turniej Kwidzyńskich Debat Oksfordzkich. Wzięła w nim udział również drużyna ze Społka w składzie: Paweł Perfikowski, Pola Schodowska, Marcel Falkowski i Maksymilian Wiśniewski. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu " Biblioteka trzecim miejscem animacji" we współpracy z "Fundacją Projekty Edukacyjne" z Poznania. W turnieju wzięło udział sześć drużyn z kwidzyńskich szkół ponadpodstawowych. Debaty kształtują wśród uczestników wiele umiejętności i kompetencji miękkich. Zachęcamy do udziału w przyszłych debatach.

     

     

    W ramach współpracy z Biblioteką Społeczne Liceum Ogólnokształcące brało udział  Kwidzyńskich Debatach Oksfordzkich.

    Turniej Kwidzyńskich Debat Oksfordzkich odbył się z udziałem 6 drużyn 13 października 2022 r. w sali kinoteatru i było wydarzeniem otwartym dla publiczności.

     

    W ramach współpracy odbyły się warsztaty prowadzone przez zewnętrznych tutorów. 

    30 maja 2022 r. w Społecznym Liceum odbyła się finałowa debata I Turnieju Debat Oksfordzkich w  Społku. Rywalizowały cztery drużyny. III miejsce zajęła klasa III b SLO, II m-ce – drużyna klasy I SLO,   zwycięzcą zaś  debaty została drużyna reprezentująca klasę III a SLO.

    Tematy debat były przygotowane i wylosowane przez uczniów i dotyczyły problemów społecznych i prawnych.  Uczestnicy  bardzo zaangażowali się w przygotowania do debat. Samodzielnie przygotowali i przeprowadzili ankiety, by zebrać wiarygodne dane do obrony swoich tez.

    Po dość burzliwej debacie finałowej wygrała drużyna klasy III b, która otrzymała nagrodę w wysokości 200 zł ufundowaną przez p. Dyrektor Marzennę Czyżewską.

    Wszystkim uczestnikom gratulujemy wystąpień publicznych i życzymy powodzenia w przyszłorocznych debatach.

     

     

    04.04.2022 r. w naszym Liceum odbyły się miedzy klasowe debaty oksfordzkie. Celem naszych debat jest włączenie młodych ludzi w te społeczne dyskusje, wzbudzenie refleksji nad ważnymi dla nich i dla całego społeczeństwa problemami, zmotywowanie do pogłębienia wiedzy w danej dziedzinie. Istotne jest, by każdy z tych młodych ludzi wypracował własny pogląd na różne sprawy, by potrafił zająć jasne stanowisko i obronić je rzeczowymi argumentami. Dzięki debatom uczymy się spierać inteligentnie i kulturalnie, stanowczo acz z szacunkiem dla swoich adwersarzy zaznaczać własne stanowisko w dyskusji, debatować z zapałem i zaangażowaniem, nie zapominając przy tym o kulturze języka.

     

    Drużyna ze SPOŁKA 18 marca 2022r. wzięła udział w turnieju  debat oksfordzkich, zorganizowanym w ramach projektu “Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim - znane i nieznane oblicza nauki” w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka  współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Edukacji.

    Uczniowie ze SPOŁKA w ramach projektu „Zostań Studentem” mieli również możliwość poznania studentów prawa na UG, którzy to prowadzili i oceniali debatę.

    Turniej odbył się w Sopocie na Wydziale Ekonomii UG. Przeciwnikiem była drużyna z II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie. Oto teza, która była poddana debacie „Formuła ONZ się wyczerpała”.  Nie była to łatwa debata. Zwyciężyła strona opozycji.

    Debaty oksfordzkie przeprowadzane  w ramach projektu  wzmacniają kompetencje miękkie takie jak: wystąpienia publiczne, jasne konstruowanie wypowiedzi, formułowanie argumentów, asertywne reagowanie na krytykę, współpraca w zespole.

 • Galeria zdjęć

   brak danych