• Projekt polsko - niemiecko- ukraiński ROOTS w Osterholz ​​​​​​​

        Realizowany w ramach współpracy polsko-niemieckiej oraz trójstronnej umowy szkół SLO w Kwidzynie, Bremen w Niemczech i Sumy na Ukrainie, a także Ośrodka Szkoleniowego Bredbeck w miejscowości Osterholz jest jednym z naszych kolejnych międzynarodowych programów SPOŁKA. Projekt ROOTS to tygodniowy wyjazd do Niemiec na warsztaty o charakterze społeczno-kulturalnym oraz oświatowym, które umożliwiają młodym ludziom z różnych państw bezpośredni kontakt, sprzyjają znoszeniu barier kulturowych i językowych, przezwyciężaniu stereotypów i tworzeniu świadomych, obywatelskich postaw. Są dla nich doskonałą okazją do poznania innych krajów i kultur, a także do propagowania wiedzy o własnym kraju. Motywują młodzież do nauki i pracy nad sobą oraz przyczyniają się do poszerzania horyzontów młodych ludzi. Tak daleko na północnym zachodzie Niemiec drogi Polaków i Niemców nie krzyżują się codziennie. Na spotkaniach młodzieży w Bredbeck można doświadczyć bliskości tego, co geograficznie dość odległe. To właśnie polsko-niemiecka wymiana młodzieży stanowi jeden z najważniejszych punktów działalności międzynarodowej ośrodka.

  • Galeria zdjęć

      brak danych