• 26.10. 2023r. w kwidzyńskim kinoteatrze odbył się drugi turniej Kwidzyńskich Debat Oksfordzkich. Wzięła w nim udział również drużyna ze Społka w składzie: Paweł Perfikowski, Pola Schodowska, Marcel Falkowski i Maksymilian Wiśniewski. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu " Biblioteka trzecim miejscem animacji" we współpracy z "Fundacją Projekty Edukacyjne" z Poznania. W turnieju wzięło udział sześć drużyn z kwidzyńskich szkół ponadpodstawowych. Debaty kształtują wśród uczestników wiele umiejetności i kompetencji miękkich. Zachęcamy do udziału w przyszłych debatach

    W dniach 24-25 maja oraz 6 czerwca  2023r. uczniowie Społka - Alicja Mikulska, Daniela Zalewska, Stanisław Barczykowski, Michał Stachurski i Maksymilian Wiśniewski - brali  udział w warsztatach realizowanych w  ramach konkursu dotacyjnego BLISKO realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury #NPRCz 2.0.

    Warsztat z mediacji i komunikacji dla młodych miał ich nauczyć jak  skutecznie komunikować się i lepiej radzić sobie z rozwiązywaniem konfliktów wśród rówieśników oraz rozwijać praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej ze szczególnym nakierowaniem na wykorzystanie określonych jej technik w rozwiązywaniu konfliktów.
     Zdobytą wiedzę przekażą pozostałym uczniom społeczności szkolnej w ramach pracy SU SLO.

    W ramach zadania #BLISKO w pierwszym roku zrealizowaliśmy dwa projekty edukacyjno-animacyjne, jednym z nich były Kwidzyńskie Debaty Oksfordzkie w partnerstwie z 3 kwidzyńskimi liceami ogólnokształcącymi.

    Turniej Kwidzyńskich Debat Oksfordzkich odbył się z udziałem 6 drużyn 13 października w sali kinoteatru i było wydarzeniem otwartym dla publiczności.

    Tezy nad którymi debatowały drużyny, brzmiały następująco:

    Swoboda wyrazu artystycznego, w tym w książkach, nie powinna doznawać żadnych ograniczeń.

    Likwidacja kanonu obowiązkowych lektur szkolnych przyniesie więcej korzyści niż strat.

    Lepiej korzystać z działów naukowych bibliotek niż z internetu w celu poszerzania swojej wiedzy.

    W debacie finałowej zmierzyły się drużyny z I Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólnokształcącego w tezie:

    W dzisiejszych czasach tradycyjne biblioteki są nam niepotrzebne.

    Wygrała strona propozycji skupiająca młodzież z I LO w składzie: Dominika Świderska, Kinga Rygielska, Iga Rzoska, Jan Ciemiecki. Jury sędziowskie wyróżniło najlepszego mówcę Turnieju Kwidzyńskich Debat Oksfordzkich, którym został Jan Ciemiecki – uczeń I LO

    Od początku realizacji Kwidzyńskich Debat Oksfordzkich był z nami zespół Fundacji Projekty Edukacyjne, który przeprowadził cykl warsztatów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, drużyn debatanckich i młodzieży z 3 liceów ogólnokształcących, cykl tutoringów dla debatantów. Ponadto zapewnił specjalistów w osobach sędziów i marszałków podczas debat turnieju i wspierał nas w koordynacji całego wydarzenia.

    Ogromne gratulację dla wszystkich drużyn debatanckich za zaangażowanie i udział w projekcie. Poziom wystąpień publicznych, argumentacji i kontrargumentacji oceniamy na bardzo wysoki. Jesteśmy dumni z Was za wasz szacunek do oponentów, kulturę wypowiedzi i umiejętność prowadzenia dyskusji. Brawo!!!!

    Dziękujemy nauczycielom za współpracę, pełną zaangażowania i dialogu: Katarzyna Widz, Małgorzata Drzewińska-Mędrek, Beata Krzeszowska-Sarzyniak, Katarzyna Enerlich, Izabela Gmińska.

    fot. Karolina Mrówczyńska

    Turniej Kwidzyńskich Debat Oksfordzkich jest częścią naszego projektu "Biblioteka Trzecim miejscem animacji" w ramach konkursu dotacyjnego BLISKO realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury #NPRCz 2.0.

    ---------------------------------------------------------

    Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

    Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

    Biblioteka Narodowa

    Instytut Książki

    Narodowe Centrum Kultury

    Ministerstwo Edukacji i Nauki

    Kwidzyńskie Centrum Kultury

    I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Gębika w Kwidzynie

    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

    Społeczne Liceum im. Polskich Noblistów w Kwidzynie

    Fundacja Projekty Edukacyjne

    Miasto Kwidzyn

    Za nami warsztaty z debat oksfordzkich dla młodzieży z kwidzyńskich liceów

    I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Gębika w Kwidzynie

    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

    Społeczne Liceum im. Polskich Noblistów w Kwidzynie

    Spośród nich ostatecznie zostanie wybranych 6 drużyn debatanckich. Grupy zmierzą się

    13 października podczas Turnieju Debat Oksfordzkich w Kinoteatrze Miejskim w Kwidzynie.

    A co przed nami, zanim drużyny zmierzą się w turnieju:

    - ogłoszenie tez debatanckich !!!

    - cykl tutoringów, czyli spotkań przygotowujących do debaty dla każdej drużyny, które dostarczą wiedzy o wystąpieniach publicznych, argumentacji i kontrargumentacji, kreatywności i szybkości realizacji, myśleniu strategicznym i analitycznym.

    Warsztaty są częścią naszego projektu "Biblioteka Trzecim miejscem animacji" w ramach konkursu dotacyjnego BLISKO realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury #NPRCz 2.0.

    ---------------------------------------------------------

    Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

    Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

    Biblioteka Narodowa

    Instytut Książki

    Narodowe Centrum Kultury

    Ministerstwo Edukacji i Nauki

    Kwidzyńskie Centrum Kultury

    Fundacja Projekty Edukacyjne

    Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie  otrzymała dofinansowanie z programu  „Blisko” Narodowego Centrum Kultury . Kwota dofinansowania to prawie 140 tys. zł na dwa lata !!!

    BLISKO to B– Biblioteka |L - Lokalność |I - Inicjatywy |S- Społeczność |K- Kooperacja |
    O - Oddolność 

    służy:

    • rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
    • wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
    • włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

    Nasz projekt nosi nazwę „Biblioteka trzecim miejscem animacji  i polega na wzmocnieniu kulturotwórczej i animacyjnej roli biblioteki, zapraszającej lokalną społeczność do współtworzenia  działań promujących czytelnictwo i do aktywnego uczestnictwa. Będziemy go realizować z Kwidzyńskim Centrum Kultury, Liceum Ogólnokształcącym nr 1 oraz nr 2 w Kwidzynie, Społecznym Liceum Ogólnokształcącym, Społeczną Szkołą Podstawową oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej wspierać nas będzie Miasto Kwidzyn i Starostwo Powiatowe w Kwidzynie. Nasze działania będą wydarzeniami otwartymi dla mieszkańców miasta i powiatu.

    W I roku zadania 2022 planujemy:

    - diagnozę potrzeb i potencjału kulturotwórczego miasta Kwidzyna

    - szkolenia  dedykowane tematycznie pracownikom bibliotek i partnerów

    - Kwidzyńskie Debaty Oksfordzkie w partnerstwie z 3 kwidzyńskimi liceami z Turniejem drużyn

    - Terenowa gra mobilna na smartfona, której premierę planujemy na Noc Bibliotek

    W II roku zadania 2023 będzie jeszcze ciekawiej , planujemy:

    - Konkurs inicjatyw dla grup nieformalnych i stowarzyszeń, będzie można zrealizować wymarzony projekt kulturalny w partnerstwie z biblioteką

    -  Szkolenia dla zespołu bibliotekarzy i naszych  partnerów

    -  II Kwidzyńskie Debaty Oksfordzkie z Turniejem drużyn

    - Debatę publiczną z udziałem miejskich liderów

    - Konferencję „Kultura we współczesnym świecie”

    - Kwidzyńską Grę Miejską , której premierę ogłosimy podczas Dni Kwidzyna

    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

     

    Podstawowym zadaniem biblioteki jest zapewnienie bogatej oferty książkowej połączonej
    z profesjonalną informacją biblioteczną.  Biblioteka powinna zapewniać lokalnej społeczności możliwość udziału w życiu kulturalnym (spotkania z twórcami literatury, organizacja wystaw, konkursów), publicznym, naukowym itp. To w jaki sposób zostaną wdrożone wyżej wymienione zdania zależy od podejścia zespołu biblioteki i jego gotowości do zmian. Można wybrać drogę na skróty czyli bardzo podawczo, bez zbytniego zaangażowania bibliotekarzy i bez zapraszania do współpracy mieszkańców. My wybraliśmy drugi wariant, animacyjny, społeczny, czyli angażujący zarówno zespół biblioteki jak i lokalną społeczność.

 • Galeria zdjęć

   brak danych