•  

    Osiągnięcia uczniów SLO w roku szkolnym 2022/2023

     

    W rankingu ogólnym liceów ogólnokształcących Społeczne Liceum znalazło się na 14 w rankingu maturalnym w województwie i 153 w Polsce. W ogólnopolskim rankingu maturalnym liceów ogólnokształcących SLO uplasowało się 139 miejscu w związku z tym nasza szkoła zdobyła tytuł  "Złotej  Szkoły", przysługujący najlepszym liceom w Polsce.

     

    Laureat  Politechniki Gdańskiej – Wygraj Indeks-z fizyki Kostiantyn Stambulskyi

     

    Laureat  III stopnia  Olimpiady  Matematycznej „O Diamentowy Indeks” na AGH
    w Krakowie – Filip Mikulski

     

    Laureaci  Politechniki Gdańskiej – Wygraj Indeks z z matematyki  Filip Mikulski
    i Krzysztof Marciniak; 

     

    V Olimpiada Wiedzy o Mózgu  - udział Hanny Perfikowskiej w części pisemnej etapu centralnego; 

     

    Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego o Indeks Politechniki Warszawskiej: 

    Krzysztof Marciniak, Filip Mikulski i Kostiantyn Stambulskyi;

     

    Michał Stachurski i Sebastian Rankiewicz – Finał Zespołowego Programowania Gier Komputerowych  na Politechnice Łódzkiej; 

     

    Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego The Big Challenge 2023r.. 

    Tytuł laureata Michał Stachurski - -1miejsce w woj. Pomorskim; 2 miejsce
    w Polsce 

    Tymon Sztencel  -  4miejsce w woj. , 15 w kraju 

    Tytuły finalistów Pola Schodowska – 12m. w woj., 48 w kraju 

    Daniela Zalewska  - 14m.  w woj., 62 w kraju 

    Karolina Lisiecka – 18m w woj., 115 w kraju. 

     

    Kwalifikacja do II etapu Olimpiady Matematycznej „Diamentowy Indeks” H. Perfikowska, F. Mikulski,, M. Piotrowska, K. Stambulskyi;

     

    Milan Safader –etap okręgowy Turnieju Wiedzy o Senacie RP; 

     

    Ogólnopolska Olimpiada Umiejętności „Zwolnienie z teorii” –laureaci międzynarodowego projektu – Stachurski, Paweł Perfikowski, Sebastian Rankiewicz. 

    Olimpiada Wiedzy Archimedes Lingua.Plus z języka angielskiego odbyła się 7.11.2022. W konkursie uczestniczyło 17 uczniów Społecznego Liceum. Wyniki wyglądają następująco: 

    1. Daniela Zalewska 1b - Laureat V stopnia 
    2. Tymon Sztencel 2a - Laureat III stopnia 
    3. Aleksandra Robaczyńska 3a - Laureat IV stopnia 
    4. Jędrzej Stępień 3a - Laureat I stopnia 
    5. Patrycja Paprocka 4a - Laureat V stopnia 
    6. Weronika Jaśkiewicz 4a - Laureat IV stopnia. 
      

    W regionalnym  Festiwalu Kolęd i Piosenek Świątecznych w Kowalewie Pomorskim zespół Społka zajął  I miejsce. 

     

    W ramach projektu „Moje Przedsiębiorstwo Społeczne”  przeprowadzonego przez Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Filip Pasikowski i Oskar Pokwicki zajęli I miejsce. 

     

    Zdolni z Pomorza – laureat z informatyki – Krzysztof Marciniak,  

    Liga Zadaniowa  w ramach programu Zdolni z Pomorza:

    laureaci etapu powiatowego – H. Perfikowska, F. Mikulski, K. Stambulskyi;

    finaliści etapu powiatowego  M. Piotrowska, W. Jaśkiewicz, K. Marciniak, H. Dudek,  W. Wilk, O. Wilms 

    finaliści etapu wojewódzkiego z matematyki M. Piotrowska, W. Jaśkiewicz,
    K. Marciniak, H. Dudek; finalista z wyróżnieniem Filip Mikulski;   

    wyróżnienie i tytuł Finalistki z biologii- Hanna Perfikowska  z biologii 

     

    Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” wyróżnienie- Filip Mukulski, Krzysztof Marciniak, Kostiantyn Stambulskyi.

     

    W Rankingu  Próbna Matura z Operonem  szkoła zajęła 1 miejsce w woj. Pomorskim, 2 w Polsce.

     

    Programu „Zdolni z Pomorza”  do kolejnego etap Wilk, Piotrowska, Wilms, Mikulski, Jaśkiewicz; 

    Informatyka – Filip Mikulski, Stachurski, Krzysztof Marciniak; 

    Biologia  i chemii-  Hanna Perfikowska; 

    Fizyka Weronika Jaśkiewicz, Filip Mikulski, K. Stambulskyi; 

    Kompetencje społeczne – Paweł Perfikowski. 

     

    Ogólnopolska Olimpiada «  o diamentowy indeks –AGH »-  kwalifikacja do kolejnyego etapu  z fizyki  - Marta Piotrowska, Weronika Jaśkiewicz i K. Stambulskyi oraz z matematyki
    H. Perfikowska, K. Stambulskyi F. Mikulski i M. Piotrowska.   

    Hanna Perfikowska zakwalifikowała się  do etapu regionalnego z biologii ;

    Milan Safader z historii. 

     

    Osiągnięcia uczniów  rok szkolny 2021/2022

     

    Marta Piotrowska – 1 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Projektowym” Wygraj Indeks  W E T I  PG”

    Igor Józefowicz -  wyróżnienie w XIII  edycji konkursu „ Talent za talent”

    Hanna Perfikowska - etap centralny IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu

    Daria Reszczyńska  laureatka ( 1  miejsce)  etapu wojewódzkiego w Pomorskiej Lidze Zadaniowej z Kompetencji Społecznych

    Filip Mikulski - laureat III stopnia / zdobywca indeksu/  w Olimpiadzie AGH „ Diamentowy Indeks”z matematyki

    Hanna Perfikowska, Igor Józefowicz,Jan Walczak, Krzysztof Marciniak, Adrian Ściepura, Kacper Wiśniewski, Kostiantyn Stambulskyi – etap okręgowy z matematyki  Olimpiady  AGH „ Diamentowy Indeks”

    Filip Mikulski, Hanna Perfikowska, Jan Walczak, Krzysztof Marciniak – I miejsce  w VIII edycji Olimpiady Ogólnopolskiej Matematyki „ Apoloniusz- poziom rozszerzony”

    Filip Budyś II miejsce w VIII edycji Olimpiady Ogólnopolskiej Matematyki „ Apoloniusz- poziom rozszerzony”

    Jan Walczak, Igor Józefowicz, Filip Mikulski, Hanna Perfikowska,  Konstiantyn Stambulskyi – finaliści  konkursu matematycznego „Wygraj Indeks na PG”

    Filip Mikulski i Konstiantyn Stambulskyi – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „ Kangur”

    Filip Mikulski  - finalista z wyróżnieniem etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligii Zadaniowej  z matematyki,

    Igor Józefowicz, Jan Walczak, Hanna Perfikowska, Filip Mikulski – laureaci etapu powiatowego Pomorskiej Ligii Zadaniowej z matematyki

    Filip Mikulski, Konstiantyn Stambulskyi – finaliści etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligii Zadaniowej z fizyki

    Igor Józefowicz, Adrian Ściepura , Filip Mikulski – finaliści konkursu informatyczno-matematycznego na Politechnice Koszalińskiej

    Igor Józefowicz i Krzysztof Marciniak – finaliści etapu wojewódzkiego Ligii Zadaniowe z Informatyki

    Pola Schodowska, Magdalena Bielecka, Tymon Sztencel – laureaci Ogólnoeuropejskiego konkursu języka angielskiego „ The Big Challenge”

    Aleksandra Robaczyńska - finalistka Ogólnoeuropejskiego Konkursu Języka Angielskiego „The Big Challenge”

    Karolina Rybka I miejsce i Kacper Wiśniewski II miejsce w Ogólnopolskim Konursie z Języka Niemieckiego Olimpus 2022

    Karolina Rybka - III miejsce, Kacper Wiśniewski IV miejsce, Marta Piotrowska VI miejsce Daria Reszczyńska IX miejsce w Ogólnopolskim Konkursie  Języka Niemieckiego GALILEO 2022

    Karolina Rybka, Kacper  Wiśniewski, Milan Safader, Krzysztof Marciniak Zuzanna Olchowik, Konstiantyn Stambulskyi – laureaci Ogólnopolskiego Konkursu MULTITEST z języka niemieckiego

    Milan Safader - awans do II etapu ustnego eliminacji okręgowych w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej

    Milan Safader awans do etapu  okregowego w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej mjr. Marka Gajewskiego „ Losy zołnierza i dzieje orężą polskiego w latach 1887-1922”

    Helena Dudek, Magdalena Bielecka, Julia Michalik i Nico Stromecki -  II etap  Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z geografii z elementami geologii

    Hanna Perfikowska – finalistka etapu wojewódzkiego  Ligii Zadaniowej z biologii

    Weronika Łyszkiewicz – etap okręgowy Ogólnopolskiej  Olimpiady Wiedzy o Mózgu.

    Adrian Ściepura, Kacper Wiśniewski projekt – „Zdane na 100” w ramach Naukowego  Konkursu E(x)plory konkurs praktyczny, interdyscyplinarny i międzyszkolny

    Wiktor Wilk - projekt  pt. „ Wirtualna Ręka  II etap  w ramach Naukowego  Konkursu E(x)plory – konkurs praktyczny, interdyscyplinarny i międzyszkolny 

    Helena Dudek, Julia Jarzyńska, Michalina Klain - laureatki Ogólnopolskiego Konkursu OLIMUS z języka polskiego

    Arkadiusz Wołk – II miejsce w VI Ogólnopolskim KonkursiePlastycznym „ Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”.

    Karina Marciniak - wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „ Nasze Zawody  w Obiektywie”

    Krzysztof Marciniak, Helena Dudek, Wiktoria Szczurko Wyróżnienie – w  Powiatowym  Konkursie  „ Krótki film o HIV” – „ Nieszczęścia chodzą parami”

    Hanna Perfikowska – 2 miejsce w zawodach powiatowych Bieg Unijny

     

    Osiągnięcia uczniów rok szkolny 2020/2021

     


    Ranking ogólny ,,Perspektyw” - Społeczne  Liceum znalazło się na 13 miejscu     

    w województwie pomorskim, 160 miejsce  w Polsce.

    Ranking maturalny ,,Perspektyw” 13 miejsce w województwie, 154 pozycja szkoły naszej szkoły w Polsce.

    Liceum zdobyło tytuł "Złotej Szkoły".

    - Samanta Chowaniec, Julia Golder i Kornelia Zglińska – kwalifikacja do okręgowego etapu XLVII Olimpiady Geograficznej;

    - Aleksandra Jankiewicz, Julia Golder - kwalifikacja do II etapu 50. Olimpiady Biologicznej;

    - Hanna Perfikowska - kwalifikacja do II etapu Olimpiady Wiedzy o Mózgu;

    - Katarzyna Dreger - kwalifikacja do II etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;

    - Milan Safader, Nikolas Aubriot, Daria Reszczyńska, Katarzyna Dreger, Kinga Świderska, Maciej Tuszyński, Samanta Chowaniec – kwalifikacja do II etapu XLVII Olimpiady Historycznej;

    – Aleksandra Jankiewicz i Julia Mucha - kwalifikacja do etapu powiatowego Ligi Zadaniowej w ramach „ Zdolni z Pomorza” z biologii;

    - Katarzyna Dreger, Milan Safader - kwalifikacja do II etapu XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy;

    - Marta Piotrowska - 5m-sce i tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego MULTITEST;

    - Nico Stromecki - 6m-sce i tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego MULTITEST;

    - Kacper Wiśniewski - 8m-sce  i tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego MULTITEST;

    - Kostiantyn Stambulskyi - 15m-ce i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego MULTITEST);

    - Marta Piotrowska  - 14m-ce i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego GALILEO;

    - Krzysztof Marciniak - 15m-ce i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie z Języka  Niemieckiego GALILEO;

    - Nico Stromecki - 9m-sce i tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego GALILEO;

    - Kacper Wiśniewski – 13 miej-sce i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego GALILEO;

    - Karolina Rybka - 15 m-ce i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego GALILEO;

    - Aleksandra Jankiewicz, Filip Mikulski, Hanna Perfikowska, Konstanty Stambulskyi, Krzysztof Marciniak - kwalifikacja do  II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady o ,,Diamentowy Indeks” AGH z matematyki;


    - I miejsce w Lidze Zadaniowej z matematyki w ramach programu ,,Zdolni- Filip Mikulski

    z Pomorza” - laureat etapu powiatowego;

    - Hanna Perfikowska II miejsce  w Lidze Zadaniowej z matematyki w ramach programu“ Zdolni z Pomorza” - laureatka etapu powiatowego;

    – Monika Fukowska zajęła II miejsce w III Regionalnym Konkursie Piosenki Francuskiej w kat. Wiekowej szkół ponadpodstawowych;

    – Igor Józefowicz, Krzysztof Marciniak - wysokie miejsca uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Main – programowanie z Olimpiadą Informatyczną;

    - Maja Boneczko - laureatka w Ogólnoeuropejskim konkursie języka angielskiego „The Big Challenge” przy czym zajęła odpowiednio 1 miejsce w regionie oraz 3 miejsce w kraju;

    - Zuzanna Świerczek - laureatka Ogólnoeuropejskiego konkursu języka angielskiego „The Big Challenge” zajęła odpowiednio 2 miejsce w regionie oraz 9 miejsce w kraju,

    - Ola Robaczyńska - laureatka Ogólnoeuropejskiego konkursu języka angielskiego „The Big Challenge”;

    - Bartosz Grędzicki - laureat w  Ogólnoeuropejskim Konkursie Języka Angielskiego The Big Challenge 2021;

    - Marta Piotrowska - laureatka w Ogólnoeuropejskim Konkursie Języka Angielskiego The Big Challenge 2021;

    - Iga Świerczekfinalistka w Ogólnoeuropejskim Konkursie Języka Angielskiego The Big Challenge 2021;

    - Milan Safader – udział w okręgowym etapie Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa im. Mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922”;

    - Filip Mikulski - Laureat Ligi Zadaniowej "Zdolni z Pomorza" z Matematyki, udział w II etapie OgólnopolskiejOlimpiady Matematycznej Diamentowy Indeks;

    - Marta Piotrowska – Laureatka w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego MULTITEST w roku szkolnym 2020/2021; wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego GALILEO w roku szkolnym 2020/2021;

    - Daria Reszczyńska - wyróżnienie XI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym PRZYRODA W KOLORACH 2021;


    zgu; udziałólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mów; Stypendystka Starosty Kwidzyńskiego; Laureatka etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej z matematyki (Zdolni z Pomorza); udział w finale Ogó - stypendystka Prezesa Rady Ministr- Hanna Perfikowska


    lnopolskiej Olimpiady Matematycznej "Diamentowy Indeks" AGH; udziałów II etapie Og

    w finale "Wygraj Indeks" chemia UG;


    lnopolskiej Olimpiady Matematycznej "Diamentowy Indeks" AGH; 15m. i wyróżnienieódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej z informatyki (Zdolni z Pomorza); udział w II etapie Ogó - stypendysta Starosty Kwidzyńskiego; Finalista etapu wojew- Krzysztof Marciniak

    w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego GALILEO;


    lnopolskiej Olimpiady Matematycznej "Diamentowy Indeks" AGH; 15m. i wyróżnienieó - Stypendysta Starosty Kwidzyńskiego; udział w II etapie Og- Kostiantyn Stambulskyi

    w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego MULTITEST;

    - Helena Dudek - Stypendystka Starosty Kwidzyńskiego;

    - Nico Stromecki – tytuł laureata (6 miejsce) w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego MULTITEST

    - Kacper Wiśniewski - tytuł laureata (8 miejsce) w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego MULTITEST

    - Nico Stromecki – tytuł laureata (9 miejsce) w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego GALILEO;

    - Kacper Wiśniewski - wyróżnienie (13 miejsce) w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego GALILEO;

    - Karolina Rybka – wyróżnienie (15 miejsce) w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego GALILEO;


    lnopolskiej Olimpiadzie PrzedmiotowejóOgw laureata – tytuł Stromecki Nico-

    z J. Niemieckiego OLIMPUS;

    - Igor Józefowiczfinalista w  Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym - Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” z informatyki;

    - Igor Józefowicz – laureat w XXIV edycji konkursu „Bieg po Indeks” (Politechnika Koszalińska);

    - Adrian Ściepura – laureat w XXIV edycji konkursu „Bieg po Indeks” (Politechnika Koszalińska).

     

     

    Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2019/ 2020

     

    W ogólnopolskim rankingu maturalnym liceów ogólnokształcących SLO  zdobyła tytuł „Srebrnej Szkoły”, przysługujący najlepszym liceom w Polsce.
     

    W tym roku w rankingu ogółu liceów ogólnokształcących Społeczne Liceum znalazło się na 14 miejscu w województwie pomorskim, 13 w rankingu maturalnym  w województwie.

    Szkoła zdobyła 1 miejsce w województwie pomorskim, a 5 w kraju Ogólnopolskim Rankingu X najlepszych szkół ponadgimnazjalnych Próbna Matura z Operonem 2019.

     

    Natalia Deyna, Paweł Olszewski, Krzysztof Marciniak - wyróżnienia  w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.

    Mikołaj Pietruszczak i Aleksandra Walkiewicz – laureaci Konkursu Chemicznego „Wygraj indeks” na PG – otrzymali indeks na Wydział Chemiczny.

    Natalia Deyna – laureatka Konkursu Matematycznego „Wygraj indeks”  na Politechnice Gdańskiej – otrzymała indeks na Wydział Fizyki Technicznej  i Matematyki Stosowanej; Finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH w kategorii fizyka w roku 2019/2020; Finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH w kategorii fizyka w roku 2019/2020; Finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH w kategorii geografia z elementami geologii w roku 2019/2020; Finalistka etapu Okręgowego XLVI Olimpiady Geograficznej w roku 2019/2020; Finalistka Ligi Zadaniowej z matematyki w roku szkolnym 2019/2020.

    Aleksandra Jankiewicz – finalistka II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu.
    Julia Golder - finalistka Okręgowego etapu XLVI Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2019/2020.

    Mikołaj Pietruszczak – laureat XXXIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego ARCHIMEDES.

    Maciej Tuszyński  – II miejsce w województwie, X miejsce w kraju Ogólnoeuropejski Konkurs z Języka Angielskiego „The Big Challence”.

    Iga Świerczek, Bartosz Grędzicki - ex-equo VII miejsce                

    w województwie i XXXVI w kraju.

    Jakub Adamek, Katarzyna Dreger, Karol Doliński, Wojciech Januszko - Finaliści Ogólnoeuropejskiego Konkursu z języka angielskiego „The Big Challence”.

    W. Januszko, J. Adamek, K. Dreger i K. Doliński – finaliści Ogólnoeuropejskiego Konkursu z języka angielskiego „The Big Challence”.

    Marta Piotrowska – laureatka (I miejsce) w Ogólnopolskiego Konkursu Projektowego „WETI PG”.

    Helena Dudek - tytuł Laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej Olimpus (11 m.)

    Julia Jarzyńska - tytuł Laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej Olimpus (12 m.)

    Krzysztof Marciniak – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.

    Hanna Perfikowska- tytuł Laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej

    z chemii Olimpus (5 m.)

    Hanna Perfikowska - tytuł Laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej Olimpus (8m.)

    Kostiantyn Stambulskyi - tytuł Laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z chemii Olimpus (9 m.)

    Kays Tayar - tytuł Laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej Olimpus   (10 m.)

    Nico Stromecki - laureat (9 m.) w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego GALILEO.

     

    Karolina Rybka, Kacper Wiśniewski, Marta Piotrwoska, Krzysztof Marciniak – wyróżnienie.

    Patrycja Paprocka laureatka - XXII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny ,,Ludzie ludziom zgotowali ten los”.

    Julia Jarzyńska - kwalifikacja pracy na wystawę po konkursową.

    Iga Świerczek, Mikołaj Śliwiński, Weronika Jaśkiewicz, Dominika Śmigielska, Weronika Łyszkiewicz - Powiatowy Konkurs Fotograficzny inspirowany scenką miłosną z literatury, filmu I  miejsce.

    Ponadto, z języka polskiego uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie „Zaproś mnie na swoją lekcję” oraz w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym Ortograf 2020 - finał dopiero we wrześniu.

    II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Artystycznym „Jesień w mojej okolicy” – praca grupowa, uczniowie wygrali dofinansowanie do wycieczki szkolnej. Jednakże  w związku z pandemią nie skorzystali z niej.

    Milan Safader – awans do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego  w latach 1887 – 1922”.

    Milan Safader - II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Jesień w mojej okolicy”.

    Kaja Tulisz, Daria Reszczyńska – I miejsce w Powiatowym Konkursie „Anioł nadziei” pod patronem Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie i Kwidzyńskiego Towarzystwa Chorych.

    Julia Jarzyńska – II miejsce w Powiatowym Konkursie „Anioł nadziei” pod patronem Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie i Kwidzyńskiego Towarzystwa Chorych.

    Kays Tajar – III miejsce w Powiatowym Konkursie „Anioł nadziei” pod patronem Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie i Kwidzyńskiego Towarzystwa Chorych.

     

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych