• Historia SLO

   1 września 1996 r. rozpoczyna działalność SLO jako pierwsza niepubliczna szkoła w ówczesnym województwie elbląskim.  Funkcję dyrektora obejmuje Piotr Wiśniewski. Naukę, w budynku przy ul. Hallera 5 -ostatnie piętro, zdjęcie rozpoczyna 17 osób, które wierzyły, że właśnie tego typu placówka, stanie się ich szkołą marzeń.

   18 listopada 1996r. KO w Elblągu nadało liceum uprawnienia  szkoły publicznej.  Dla upamiętnienia tej daty przez wiele lat obchodziliśmy tego dnia święto szkoły, podczas którego odbywał się chrzest klas pierwszych.

   28 listopada 1997r. strój galowy pierwszoklasistów zostaje wzbogacony o symboliczny element, pozostający nim do dziś - szal z logo Szkoły. Przesłaniem ceremonii wręczenia szalików było: „Z dumą te szaliki noś – wyglądasz jak gość”.

   20 listopada 1998r. po raz pierwszy wybrzmiały słowa ślubowania: „Na nasz honor przyrzekamy….

   Szkoła zaczyna pisać swoją  historię. Wypracowuje swoje zwyczaje, organizuje imprezy, które na stałe zapisują się w działaniach szkoły. Nawiązana zostaje  również współpraca z miastem partnerskim Kwidzyna- Celle. Przez wiele lat nasza młodzież uczestniczy w  wymianie  partnerskiej. Największą atrakcją jest zawsze wizyta w Heide-Parku. 

    

   Ze stanowiska dyrektora rezygnuje  p. Piotr Wiśniewski i do czasu powołania nowego dyrektora obowiązki przejmuje p. Marek Luliński.  Od 1 września 1998 r. stanowisko dyrektora obejmuje p. Jadwiga Kowalik-Łukianow, która pełni tę funkcję do  2005r.

   W tym czasie w szkole zostaje wprowadzona interlinia- czyli dziennik elektroniczny aktualizowany co  2 tygodnie,  którego autorem był p. Marek Luliński. 

   Podpisana zostaje także umowa o współpracy  z niepubliczną szkołą w Zakopanem. Młodzież liceum uczestniczy w zimowej spartakiadzie szkół niepublicznych w Zakopanem.

   SLO jest organizatorem  regat żeglarskich  szkół niepublicznych w Siemianach na Jezioraku, które odbywają się w maju 2000 roku. 

    

   W 2005 r. po przejściu  pani Dyrektor Jadwigi Kowalik-Łukianow na emeryturę,  funkcję dyrektora obejmuje p. Mrzenna Czyżewska.

   Maturzyści mierzą się po raz pierwszy  z maturalnym egzaminem  zewnętrznym, w którym jednym z obowiązkowych przedmiotów jest  matematyka, która okazała się dużym wyzwaniem  dla maturzystów w Polsce. Ale nie dla nas Licealistów. 

   Dotychczasowe  imprezy szkolne zmieniają swoją formułę,  pojawia się wiele nowych przedsięwzięć, które stają się  działaniami cyklicznymi.

   W 2006 r. liceum rozpoczynamy współpracę Gdańską Fundacją Oświatową i włączamy się w projekt edukacyjny „Paderewski”, którego celem jest kształcenie młodzieży o polskich korzeniach, pochodzących z nowych państw powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Przez 5 lat gościliśmy w naszej szkole uczniów z Ukrainy.

   11 listopada 2006 r. Jubileusz 10 – lecia szkoły połączony z nadaniem imienia i sztandaru.  Podczas uroczystości gościliśmy europosła Jarosława Wałęsę, który reprezentował naszego patrona Lecha Wałęsę. – list Wałęsy. Ważnym elementem naszej tożsamości było stworzenie hymnu szkoły. Autorką słów jest p. Elżbieta Margulewicz – nauczycielka języka polskiego a muzykę komponuje p. Edward Budyś.  

   Po oficjalnych uroczystościach odbywa się spotkanie w murach szkoły. 

   W grudniu 2008 inicjujemy „Zabawy z Noblistami” jako przybliżenie sylwetek patronów szkoły.
   1.01.2009 r. Zmienia się organ prowadzący szkołę, zostaje nim Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe

   List Katarzyny Hall -Minister Edukacji do licealistów – 28.VII.2011 r.

   26 listopada  2011r. jubileusz 15- lecia szkoły “ Społka Moc”.  Z tej okazji  otrzymujemy list od Prezydenta  RP Lecha Wałęsy  i gościmy ministra edukacji, panią Katarzynę Hall.

    

    

   W tym czasie odbywa się również drugi zjazd absolwentów.

   11-14 grudnia 2011r.  przy współpracy z Fundacją polsko-niemiecką realizujemy projekt „Berlin - Życie w wielkim mieście” poznajemy kulturę młodzieży mieszkającej po zachodniej granicy Polski. 

    

    Bierzemy udział w unijnym projekcie „Szkoła Sukcesu”. Jest to ponadregionalny program realizowany w latach 2011-2014.

    

   Nagrywamy lip-dup „Społek – Bilet w jedną stronę”, czyli krótki film o naszej szkole. Jest to pożegnanie  z dotychczasową siedzibą szkoły przy ul. Hallera 5, bowiem od 1 września 2012 naszym nowym adresem staje się, dzięki uprzejmości władz  miasta, ul.Chopina 4.     

   Link do lip-dup "Społek-bilet w jedną stronę"

   W 2012 r w ramach programu Comenius realizujemy międzynarodowy projekt pod hasłem „Budowanie kulturowego mostu przyjaźni”. Naszymi partnerami stają się szkoły w Turcji, Grecji, Bułgarii i Portugalii. Pierwsza wizyta w Turcji – Istambuł 4-10 listopada 2012 r., później odwiedzamy Grecję, docieramy nawet na archipelag wysp Azory, a podsumowanie projektu odbywa się w Bułgarii. 

   10-12 czerwca 2013 r. wizyta w Warszawie i warsztaty dziennikarskie.

    

   2013 jest rokiem ustanowienia Honorowej Nagrody Szkoły – Primus Inter Pares – ten zaszczytny tytuł przyznano wybitnemu uczniowi SLO Aleksandrowi Nowakowi

   We Wrześniu 2013 r.w szkole pojawia się  e-dziennik-Librus. Dziennik papierowy, tak nieodłącznie związany z edukacją, przechodzi do historii.

   9 grudnia 2013 r. podczas obchodów Święta Szkoły odbywa się niecodzienna i niepowtarzalna uroczystość połączona z oficjalnym podziękowaniem za nową siedzibę szkoły. W dowód wdzięczności młodzież zaprezentowała spektakl „ Nobliści są wśród nas”. Widowisko jest skierowane do darczyńców szkoły, którzy obdarzyli nas zaufaniem i wiarą, że zaangażowane środki na remont pięknego obiektu, zostaną właściwie wykorzystane.  

      

   Po raz pierwszy odbywa się koncert „Idą Święta…”, który na stałe wpisują się w tradycje szkoły.

    

   W roku szkolnym 2013/2014 podczas ewaluacji zewnętrznej   prowadzonej  przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, uzyskaliśmy najwyższe oceny- AAA - w każdym z trzech badanych wymagań edukacyjnych: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone  w podstawie programowej; Uczniowie są aktywni; Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

   Przyznanie SLO Złotej Tarczy w rankingu Fundacji Edukacji „Perspektywy”, uwzględniającym olimpiady i wyniki matury zaświadcza o wysokiej pozycji Szkoły w kraju i województwie. Na 2167 liceów, zostaliśmy sklasyfikowania na 80 miejscu w Polsce i na 6 w woj. pomorskim.  W rankingu obejmującym tylko wyniki matur uplasowaliśmy się na 72 miejscu.  Uroczyste wręczenie wyróżnień miało miejsce na Politechnice Gdańskiej. 

      

   Kolejny projekt w ramach Erasmusa - „Aktywność obywatelska podstawą ciągłości procesu dydaktycznego”, dzięki zaangażowaniu pani Angeliny Łuczyńskiej – Baas realizujemy od 2015r. na obozach międzynarodowym we Włoszech (2016r.), w Anglii (2017r.), - Hiszpanii - Leon (2018r.) Zakończenie projektu i jego podsumowanie odbyło się w naszej szkole (2019r.) Kwidzyn.

    

   W ramach współpracy z absolwentem SLO młodzież realizowała ogólnopolski Projekt # Więcej organizowany przez ELSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów) na UMK w Toruniu.

   25 listopada 2016r odbywa się jubileusz 20 lecia liceum pod nazwą – Społka Moc 

   Część oficjalna uroczystości, która odbył się 25 listopada 2016r. w kwidzyńskim kinoteatrze.

   Część artystyczna przygotowana przez uczniów, nauczycieli i rodziców Kwidzyńskich Szkół Społecznych

    

   Odbywa się kolejny i kolejny III zjazd absolwentów. 

    

   Z tej to okazji został wydany biuletyn „20 lat istnienia Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Noblistów w Kwidzynie od A do Z”

   Link do biuletynu wydanego z okazji XX-lecia SO

   Po raz kolejny, ku naszej radości, szkoła uzyskuje „Złotą  Tarczę” - 2018r.

   21 maja 2019r. młodzież odbywa wizytę u naszego patrona Lecha Wałęsy

     

   W sposób wyjątkowy uczciliśmy 100-lecie niepodległości Polski. 

    

   Po raz kolejny, ku naszej radości, szkoła uzyskuje „Złotą  Tarczę” 2018 r.

   W Ogólnopolskim Turnieju Literackim pod hasłem „Misja Książka”, którego celem było zredagowanie zbioru opowiadań licealiści stworzyli autorski zbiór opowiadań, stanowiący spójną całość, w której wszystkie opowiadania młodzież osadziła wokół jednego motywu, jakim stała się ulica. I tak też nazwali swoją pierwszą książkę – Ul.

   Od marca  2020 r. zajęcia zdalne,  ze względu na pandemię coronawirusa- Covid-19.

   2020 r. zmiana  logo  szkoły. Dzięki zaangażowaniu się p.  Monikę Rybickiej  otrzymujemy profesjonalną księgę znaku z naszym nowym, pięknym logo.
    

   Nietypowe zakończenie klas III liceum- reżim sanitarny, maseczki

   Szkoła kolejny raz uzyskuje „Złotą  Tarczę”  - 2021 

   Wprowadzamy nową Honorową Nagrodę  Szkoły – „Osobowość Społka”

   Tylko 2 miesiące nauki  stacjonarnej i pandemia wymusza znowu  nauczanie zdalne aż do maja 2021 r.. Po powrocie młodzieży do ławek szkolnych koncentrujemy się  na działaniach wychowawczych i różnorodnych zajęciach, wyjazdach, których celem jest reintegracja zespołów klasowych.

   1 września 2021 r. rozpoczynamy naukę, póki co, stacjonarnie.  Ale zanim młodzież usiądzie w ławkach, to będą mieć zajęcia integracyjne poza szkołą. Trudno od razu przejść z wakacyjnego lenistwa w stan wzmożonej aktywności dydaktycznej.

    9 grudnia 2021 r. odbywają się obchody 25- lecia Liceum połączone z nadaniem nowego sztandaru.

   Relacja filmowa z uroczystości 25lecia Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Noblistów w Kwidzynie

       
    
    

    

    

 • Galeria zdjęć

   brak danych